JL Glas regelt ook al uw onderhoud voor uw glas, kozijnen en aanverwante zaken. Hieronder leest u diverse onderhoudstips die u zelf kunt uitvoeren. Mocht u dit onderhoud liever liever uitbesteden? Dan bent u bij JL Glas aan het juiste adres. Wij kunnen periodiek en op contractbasis dit onderhoud voor u uitvoeren.

Onderhoudsrichtlijnen isolerend dubbel glas

Isolerend dubbel glas bestaat uit twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. De spouw tussen de ruiten is gevuld met lucht of edelgas, meestal Argon.

De eigenschappen van het isolerend dubbel glas die in stand moeten blijven, zijn:

Lichtdoorlatendheid
Doorzicht
Warmte isolatie
Geluidsisolatie
Veiligheid
Regenwering
Luchtdichtheid
Verfraaiing

Belang van randafdichting bij behoud van glas eigenschappen

Om zo lang mogelijk optimaal profijt te hebben van uw glas moeten de eigenschappen van de ruit in de oorspronkelijke staat worden gehouden. Vooral voor de lichtdoorlatendheid, het doorzicht en de warmte isolatie is het van belang dat de randafdichting van de spouw in goede staat is en blijft.

Bij een lekke randafdichting kan namelijk vocht in de spouw komen, waardoor de afdichting van de glasplaten wordt aangetast en er een kans bestaat op condensatie in de spouw. Hierdoor wordt minder licht doorgelaten en vermindert het doorzicht. Daarnaast kan het edelgas (dat mede voor de isolatie zorgt) uit de spouw weglekken. Glas met een coating kan hierdoor vlekken gaan vertonen.

De randafdichting kan direct of indirect worden aangetast door vocht of ultraviolet licht ten gevolge van een slechte staat van verf- en kitwerk en houtrot. Daarnaast kunnen extreme thermische of chemische invloeden, maar ook slecht functionerende draaiende delen, oorzaak zijn van de afname van de kwaliteit van de randafdichting.

Onderhoud verf- en kitwerk

De verf en de kit moeten in goede staat blijven. Het schilderwerk voorkomt indringing van vocht en rotten van het houten kozijn. De staat van het binnenschilderwerk is minstens net zo belangrijk als die van het buitenschilderwerk. In de winter wordt in de woning namelijk nogal wat waterdamp geproduceerd en deze damp wil naar buiten. Slecht geschilderde houten kozijnen zijn hiervoor bij uitstek geschikt.

Onderweg condenseert het vocht vooral in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels, waardoor het hout kan gaan rotten en mede daardoor kan de hoeveelheid vocht op de randafdichting van de beglazing toenemen. Het vochtgehalte in het kozijnhout mag maximaal 16% bedragen.

Jaarlijkse glas controle

Het is nodig om tenminste éénmaal per jaar het schilderwerk en de kit (vooral van de onderdorpels) te inspecteren en bij te (laten) werken of te vernieuwen. Het is mogelijk hiervoor een doorlopend contract met JL Glas af te sluiten. Het onderhoud dient te geschieden met neutrale, niet agressief inwerkende producten.

Het criterium voor de noodzaak tot herstel van de afdichtingsvoegen is het functioneren van de kit of het droogbeglazingsprofiel. Indien onthechting plaatsvindt of openingen in de afdichtingsvoegen ontstaan, kan vocht in de sponning komen.

Tijdens controle moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van het droogbeglazingsprofiel nog steeds is gewaarborgd. Indien dit niet het geval is, is herstel nodig.

Hoe een ondeugdelijke kitvoeg vervangen wordt

Herstel van de afdichtingsvoeg van kit kan door middel van het aanbrengen van een driehoek vormige voeg op de bestaande kitvoeg. Hiertoe wordt de defecte kitvoeg uitgesneden met een diepte van minimaal 3 mm. Vervolgens worden de hechtvlakken droog, schoon en vetvrij gemaakt. De nieuwe kitvoeg moet dusdanig worden aangebracht dat het hechtvlak op het glas minimaal 5 mm breed is. Is herstelwerk alleen aan de onderdorpel noodzakelijk, dan dient de reparatievoeg ook tot een hoogte van 150 mm in de stijlen te worden aangebracht. Is de hechting van de kitvoeg totaal onvoldoende, dan moet de bestaande glaslat worden verwijderd en nadat hij is schoongemaakt, opnieuw worden aangebracht. Of hij moet vernieuwd worden en opnieuw van een deugdelijk kitvoeg voorzien.

Beglazing met een droogbeglazingsprofiel

Beglazing die oorspronkelijk is uitgevoerd met een droogbeglazingsprofiel, moet bij herstel weer worden uitgevoerd met een overeenkomstig systeem. Indien de afdichting niet meer functioneert zal het profiel moeten worden vervangen door een gelijkvormig profiel. Ook als de hoeken niet goed aansluiten moeten de droogbeglazingsprofielen worden vervangen, daar anders indringing van vocht in de sponning mogelijk blijft.

Meest voorkomende oorzaak van lekkage in randafdichting

Slecht functionerende draaiende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de randafdichting van het isolerend dubbelglas. Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen, moeten soepel draaien en eenvoudig te sluiten zijn. Door te trekken aan (of te duwen tegen) klemmende raamvleugels en deuren gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels kapot, met indringing van vocht tot gevolg.

Om de draaiende delen in goede staat te houden is het nodig om scharnieren, hefboompjes, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zonodig te reinigen, te oliën en bij te (laten) stellen. Ook dergelijke werkzaamheden kan JL Glas voor u verzorgen.

Altijd ventileren!

Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenzijde in het raam of kozijn, ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht. Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte.

Reiniging: vaak onderschat, maar hard nodig

Tenminste twee maal per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is niet alleen nodig voor een schone indruk, maar vooral ook voor het behoud van de constructie. Bij onvoldoende reiniging zullen de verbindingen en randen van aluminium ramen, het kit- en schilderwerk van houten ramen en het oppervlak van kunststof ramen worden aangetast door vervuiling.

Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende delen, de glaslatten, ventilatieopeningen en het hang- en sluitwerk te reinigen. Hierdoor zullen de levensduur van het kozijn en het schilderwerk merkbaar worden verlengd en zullen de draaiende delen beter blijven functioneren.

Pas op met zand en schuurmiddelen!

Bij het reinigen van het glas moet er rekening mee gehouden worden dat zand een schurend effect heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met een spons reinigt, is het dus aan te bevelen om eventueel aanwezig zand met veel water af te spoelen of te spuiten.

Verder is het van belang om het glas niet te reinigen met schurende of agressieve middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op glas, aluminium en kunststof. De agressieve middelen kunnen de kit, de verflaag van houten ramen of de toplaag van aluminium of kunststof ramen aantasten. Ook de levensduur van de randafdichting van het isolerend dubbelglas kan hierdoor negatief worden beïnvloed. Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale vaatwasmiddelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasmachine). Altijd afspoelen met schoon water.